Pinterest je webová stránka, která svým uživatelům umožňuje zdarma vytvářet tematické kolekce obrázků či fotografií, které najdou online nebo je nahrají z vlastního počítače. Uživatelé vytváří vlastní virtuální nástěnky, které obsahují jednotlivé obrázky . Nástěnky je možné ponechat veřejné (každý uživatel Pinterestu si je pak může prohlížet) nebo soukromé.